مقالات

مقالات

 
گسلهای تهران
شهر تهران در پهنه البرز میانی – جنوبی واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، رشته کوه‌های البرز دارای ساختاری بسیار پیچیده، تحت تاثیر رخداد‌های گوناگون در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی شکل گرفته‌اند. بسیاری از محققان ساختار البرز در بخش مرکزی را ساختاری رزگون دانسته‌اند. گسل چیست ؟ متن متحرک ...
یکشنبه، 24 شهریور 1398 - 09:53
تاسیسات در محل های جداسازی
حفاظت از تاسیسات مکانیکی یکی از مسائل مهم در ساختمان هایی که دارای درز انبساطی یا جداسازی از تراز پایه هستند، هنگام بروز زلزله می باشد. خرابی و شکست در لوله های تاسیسات مکانیکی می تواند منجر به آتش سوزی در ساختمان و درنتیجه انهدام کل سازه بشود.
یکشنبه، 24 شهریور 1398 - 08:43