X
گسلهای تهران
شهر تهران در پهنه البرز میانی – جنوبی واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، رشته کوه‌های البرز دارای ساختاری بسیار پیچیده، تحت تاثیر رخداد‌های گوناگون در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی شکل گرفته‌اند. بسیاری از محققان ساختار البرز در بخش مرکزی را ساختاری رزگون دانسته‌اند. گسل چیست ؟ متن متحرک ...
دوشنبه، 17 آذر 1399 - 14:23
مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟
(ترجمه و گردآوری توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت بهساز اندیشان تهران) مقیاس ریشتر (Richter Magnitude Scale) مقیاسی برای اندازه‌گیری بزرگی زمین‌لرزه است که میزان انرژی آزاد شده در کانون زمین‌لرزه را نشان می‌دهد.مقیاس ریشتر بین ۱ تا ۱۰ است. زلزله مقیاس ۱ را که اصلا هیچ کس احساس نمی کن...
دوشنبه، 17 آذر 1399 - 14:11